Bij een persoonlijkheidsstoornis heb je voortdurend een star patroon van stoornissen in je denken, voelen en handelen. Dit kunnen denkbeelden zijn over jezelf of anderen, (te) intens of juist geen gevoel, problemen in de omgang met anderen of impulsiviteit.

Voorbeelden van klachten of verschijnselen zijn: telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving, een instabiel levenspatroon en niet goed richting aan het leven weten te geven, extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen, agressieve uitingen en snel impulsief reageren, snel buitengesloten of afgewezen voelen, nauwelijks zelfstandig keuzen in het leven durven te maken en zich angstig aan anderen vastklampen, op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen.