Bij een autistische stoornis heb je beperkingen op het gebied van sociale interacties en communicatie. Kenmerkend zijn de herhalingen van bepaald typisch gedrag. Je hebt een, beperkte belangstelling en activiteit. Vaak heb je een duidelijke stoornis in normaal gedrag, zoals oogcontact. Of je kunt geen relaties opbouwen met leeftijdgenoten. Je vindt het moeilijk om spontaan met anderen plezier te maken. Je vindt het lastig om emoties te delen.